விஷாலின் அடுத்த படத்திற்காக இளையராஜாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கினார்?

-

விஷாலின் அடுத்த படத்திற்காக இளையராஜாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கினார்?