“அடுத்தவங்க படத்த திட்டும் போது…” – Prabhu Deva

-

“அடுத்தவங்க படத்த திட்டும் போது…” – Prabhu Deva Sarcastic Reply | Charlie Chaplin 2