ஶ்ரீ பாலதண்டாயுதபாணி ஆலயம், ஷண்முக கிரிமலை, முசிறி

-

ஶ்ரீ பாலதண்டாயுதபாணி ஆலயம், ஷண்முக கிரிமலை, முசிறி