திருப்பதி கோவிலில் தங்க கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த மலையப்ப சுவாமி

-

திருப்பதி கோவிலில் தங்க கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த மலையப்ப சுவாமி